Przejdź do treści

MAGNAFLUX Tiede Ferrotest 60Urządzenie do badań magnetyczno-proszkowych konstrukcji stalowych.

Wysokoprądowe mobilne zasilacze Ferrotest zapewniają maksymalne prądy magnesujące AC od 1000 A do 7100 A. Pakiety Ferrotest GWH zapewniają zarówno AC, jak i HWDC; generują prądy testowe od 1050 amperów do 7100 amperów. Wszystkie jednostki Ferrotest są wyposażone w następujące wbudowane funkcje standardowe:
- Namagnesowanie prądem stałym - Stały prąd jest inicjowany po uruchomieniu przełącznika nożnego lub ręcznego. Układ elektroniczny reguluje prąd testowy od 0 do maksimum w ok. 1 godz. 200 ms, co pozwala uniknąć niepotrzebnego obciążenia szczytowego zasilania sieciowego.
- Namagnesowanie impulsowe - W przypadku wybrania pracy impulsowej generowana jest sekwencja pojedynczych impulsów zgodnie z fabrycznie ustawionym cyklem włączenia/wyłączenia (1 s/1 s).
- Rozmagnesowanie - Po wybraniu ustawienia rozmagnesowania prąd testowy jest regulowany od ustawionej wartości maksymalnej do 0 w ciągu około 600 ms.

Faktura VAT. Cena netto - 5.000 zł.