Przejdź do treści

O firmie

Firma produkcyjna ROLSTAL Pawłowski sp. z o.o. ( KRS 0000391309) zwana dalej SPRZEDAJĄCYM, działająca w branży konstrukcji stalowych od ponad 30 lat, sprzedaje w ramach dezinwestycji używane w swoim zakładzie maszyny i urządzenia techniczne.

Firma ROLSTAL nie zajmuje się skupem i handlem maszynami używanymi. Wszystkie przedmioty które sprzedaje są jej własnością i znajdują się na terenie firmy ROLSTAL.

Ogólne warunki sprzedaży:

 1. Oferta SPRZEDAJĄCEGO zawarta na stronie internetowej www.obrabiarka.com ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
 2. KUPUJĄCY ma obowiązek sprawdzić kompletność i stan techniczny przedmiotu sprzedaży poprzez dokładne jego obejrzenie i przetestowanie ( jeżeli maszyna jest sprawna i podłączona do zasilania). W trakcie oględzin KUPUJĄCY ma obowiązek zapoznać się ze zużyciem wynikającym z eksploatacji oraz wadami fizycznymi przedmiotu sprzedaży. SPRZEDAJĄCY nie dopuszcza możliwości sprzedaży bez oględzin i akceptacji stanu technicznego przedmiotu sprzedaży ze strony KUPUJĄCEGO.
 3. Sprzedaż przedmiotów używanych odbywa się w ramach wyłączenia odpowiedzialności SPRZEDAJĄCEGO w zakresie rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży po uprzednim jego obejrzeniu i sprawdzeniu oraz akceptacji stanu technicznego przez KUPUJĄCEGO.
 4. SPRZEDAJĄCY nie zapewnia że sprzedawane przedmioty używane są dostosowane do aktualnech wymogów w zakresie BHP, spełniają wymogi dyrektywy maszynowej i elektrycznej ( oznakowanie CE) oraz posiadają dokumentacje techniczno-ruchową DTR, deklaracje zgodności i aktualne dopuszczenie do ruchu.
 5. Cena przedmiotów sprzedaży zawiera ich demontaż i załadunek na podstawiony przez KUPUJĄCEGO odpowiedni pojazd ( kierowca z upoważnieniem do odbioru w formie pisemnej). SPRZEDAJĄCY odpowiada za przedmioty sprzedaży do momentu ich ustawienia na pojeździe KUPUJĄCEGO pod nadzorem upoważnionego kierowcy. Kierowca odpowiada za prawidłowe i bezpieczne załadowanie pojazdu oraz profesjonalne zabezpieczenie ładunku.
 6. Na zakupione przedmioty SPRZEDAJĄCY wystawia dokument sprzedaży - fakturę VAT. Warunkiem przeniesienia własności i wydania przedmiotu sprzedaży na KUPUJĄCEGO jest wpływ środków pieniężnych równych cenie nabycia na konto bankowe SPRZEDAJĄCEGO podane na fakturze VAT.
 7. SPRZEDAJĄCY nie udziela gwarancji na sprzedawane przedmioty używane.
 8. Po dokonaniu zakupu KUPUJĄCY traci prawo do odstąpienia od umowy a zakupione przedmioty używane nie podlegają zwrotowi do SPRZEDAJĄCEGO.

Nota prawna:

 1. SPRZEDAJĄCY dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej były kompletne, prawdziwe i aktualne. SPRZEDAJĄCY nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki oraz treść w zamieszczonych materiałach informacyjnych, ani też za ewentualne rezultaty działań KUPUJĄCEGO podjętych w oparciu o te materiały.
 2. Zawartość i struktura niniejszej strony internetowej chronione są prawami autorskimi SPRZEDAJĄCEGO. Kopiowanie danych lub informacji, a w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie materiałów informacyjnych, jak również ich fragmentów oraz zdjęć bez zgody SPRZEDAJĄCEGO jest zabronione.
 3. Niektóre elementy zdjęciowe, logotypy i teksty umieszczone na stronie internetowej są własnością podmiotów trzecich i chronione są prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.
 4. Znak towarowy obrabiarka.com, nazwa marki i logo firmowe są własnością SPRZEDAJĄCEGO i bez jego pisemnej zgody nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane.
 5. SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za treści stron internetowych umieszczonych pod linkami wskazanymi na niniejszej stronie, ani nie gwarantuje ich aktualności.
Zapraszamy
Zarząd Spółki ROLSTAL Pawłowski